Nu har vi antligen fatt tillgang till en dator for att kunna lagga in ett axplock av vara bilder fran Borneos regnskogar, stadsvyer och ibanfolket som fortfarande lever i sina langhus.